Sastanak u Srpcu u vezi suradnje na IPA CBC

Sastanak u Srpcu u vezi suradnje na IPA CBC

Studijski posjet "Budućnost poljoprivrede"