Priprema debate “Ulazak RH u EU je prednost za mene i moju obitelj”, 7. prosinca 2007.

Priprema debate “Ulazak RH u EU je prednost za mene i moju obitelj”, 7. prosinca 2007.

Studijski posjet "Budućnost poljoprivrede"