Predstavljena Time to Move kampanja učenicima Tehničke škole

Predstavljena Time to Move kampanja učenicima Tehničke škole

Studijski posjet "Budućnost poljoprivrede"