Održan treći ciklus radionica “Izazovi u odgoju i obrazovanju za ljudska prava djece predškolskog uzrasta”

Održan treći ciklus radionica “Izazovi u odgoju i obrazovanju za ljudska prava djece predškolskog uzrasta”

Awards ceremony for the winners of the international video contest "I have skills!"