O nama

Općenito o Europskom domu Slavonski Brod

E

uropski dom Slavonski Brod je nevladina udruga osnovna u rujnu 1998. s ciljem promoviranja svjetskih i europskih integracijskih procesa i kulturne, političke i gospodarske integracije Hrvatske u Europu. Jedan od glavnih razloga osnutka ove europske kuće je promicanje i razvijanje shvaćanja o važnosti europske međuzavisnosti i suradnje, zaštite ljudskih prava, očuvanja okoliša, prirodnog i kulturnog nasljeđa. Tomu treba pridodati namjeru razvijanja kulture razumijevanja, tolerancije i dijaloga.

Europski dom ima sto i pedeset članova. Na osnivačkoj skupštini izabrani su dužnosnici i tijela upravljanja: skupština, upravni odbor, predsjedništvo, nadzorni odbor, stegovni sud, predsjednik i tajnik. Struktura i način upravljanja udrugom regulirani su statutom. Statutom je također utvrđeno da Europski dom djeluje na području Republike Hrvatske i da ima pravo provedbe međunarodnih projekata.

Europski dom Slavonski Brod surađuje s učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, mladim zaposlenim ljudima i svima drugima koji su zainteresirani da pridonesu širenju znanja i europskoj dimenziji u obrazovanju o odgoju mladih, stvaranju osjeća osobne odgovornosti za mir, ljudska prava, očuvanje okoliša, prirodnog i kulturnog nasljeđa.

Europski dom Slavonski Brod ostvaruje svoj cilj šireći svoje ideje ne samo izravno na svoje članove, nego i neizravno na sve pripadnike zajednice u kojoj žive i rade, suradnjom s komplementarnim organizacijama, veleposlanstvima zemalja članica EU, kulturnim međunarodnim institucijama, državnim institucijama, tijelima gradske uprave i samouprave.

Nakon što je podnio zahtjev za punopravno članstvo u Federation internationale des maisons de L’Europe – FIME /Međunarodna federacija europskih kuća sa sjedištem u Saarbuckenu/, Europski dom Slavonski Brod postao je punopravni član FIME.

Cilj Europskog doma Slavonski Brod je edukacija i informiranje javnosti i civilnog društva o Europskoj Uniji i njezinom funkcioniranju.

Ukoliko ste željni novih informacija ili želite sudjelovati u programima koje Europski dom Slavonski Brod provodi, slobodno nam se javite.

O nama

CPR: Cultivating a Positive and Resilient Mental Health Environment in the European Youth Sector