Najava predavanja “Stvaranje poticajne okoline za učenje temeljeno na radu”

Najava predavanja “Stvaranje poticajne okoline za učenje temeljeno na radu”

CPR: Cultivating a Positive and Resilient Mental Health Environment in the European Youth Sector