Seminar ‘Europski klub u našoj školi’ u Vinkovcima, 26. ožujka 2007.

Seminar ‘Europski klub u našoj školi’ u Vinkovcima, 26. ožujka 2007.

Studijski posjet "Budućnost poljoprivrede"