Istraživanje o statusu mladih u jugoistočnoj Europi

Istraživačkim projektom koordinirala je Fondacija Civitas iz Rumunjske. Na području Republike Hrvatske istraživanje je provodio Europski dom Slavonski Brod, uz financijsku potporu Ministarstva za europske integracije.

Terenskim istraživanjem bilo je obuhvaćeno više od tridesetak nevladinih udruga ,odnosno 900 mladih ljudi (2002. godina).

Istraživan je bio odnos mladih prema socio-kulturnim vrijednostima, prema tranziciji, prema euro-atlanskim integracijama.

Istraživanje o statusu mladih u jugoistočnoj Europi

CPR: Cultivating a Positive and Resilient Mental Health Environment in the European Youth Sector