Europe Direct Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

Vaša lokalna kontakt točka za EU pitanja, nudi vam informacije o: politikama, programima, fondovima i institucijama Europske unije internetskom pristupu web stranicama Europske unije vašim pravima u Europskoj uniji lokalnim informacijskim/kontakt događajima vezanim uz EU dokumentima i publikacijama EU-a drugim izvorima informacija suradnji s drugim EU kontakt točkama na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini radionicama i tečajevima prilagođenima potrebama korisnika

EDIC Slavonski Brod dio je europske mreže informacijskih centara Europe Direct (EDIC), osnovane u svrhu informiranja europskih građana i promicanja građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini. EDIC su mjesta komunikacije svih institucija EU-a s javnošću i suradnje s drugim aktivnim partnerima u informiranju; dopunjuju i podupiru rad predstavništava Europske komisije i informacijskih ureda Europskog parlamenta na lokalnoj i regionalnoj razini.

Trenutno ima oko 500 Europe Direct Informacijskih centara u 28 zemalja članica Europske unije. Oni su veza između stanovnika i EU, osiguravaju građanima odgovore na sva pitanja u svezi s EU. Mrežom informacijskih centara Europe Direct upravlja Europska komisija.

Za više informacija ili odgovore na sva pitanja vezana uz EU posjetite stranice središnje informacijske službe Europe Direct ili nazovite 00 800 678 91011.

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod za korisnike
ponedjeljak – petak: 9.00 – 16.00 sati

Europe Direct Slavonski Brod
Antuna Barca 30
35000 Slavonski Brod
Hrvatska

tel: +385 35 415 190
mob: +385 99 555 1115
fax: +385 35 265 189
email: europedirect@usrcu.eu
web: http://europedirect.usrcu.eu

eu

Europe direct Informacijski centar Slavonski Brod sufinancira Europska unija.

Logotip projekta

Galerija

Web stranica projekta

Društveni profili

Europe Direct Slavonski Brod

Studijski posjet "Budućnost poljoprivrede"