Active Telling, Active Learning

The project « Active Telling Active Learning»was funded with the  support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

5 events have been carried out within this project:

Event 1-Training of Trainers

Participation: The event involved 9 participants, including 2 participants from the city of Slavonski Brod (Croatia),
1 participant from Bologna, (Italy),
3 participants from Wroclaw (Poland),
1 participant from Brasov (Romania),
2 participants from Novo Mesto (Slovenia).
Location/ Dates: The event took place in Youth Centre Slavonski Brod (Slavonski Brod, Croatia), on the
16/1/2019.
Short Description: During the Training representatives of 5 partner organizations were introduced with the
Human Library method, how to apply the methodology in the project and instructed in the organization of events,
making videos and writing website articles.

Event 2-Gamificatio of History
Participation: The event involved 33 participants, including 19 participants from the city of Slavonski Brod
(Croatia),
1 participant from Bologna, (Italy),
3 participants from Wroclaw (Poland),
1 participant from Brasov (Romania),
2 participants from Novo Mesto (Slovenia),
1 participant from Tomica (Croatia),
1 participant from Kujnik (Croatia),
1 participant from Stari Perkovci (Croatia),
1 participant from Izmir (Turkey),
1 participant from Cagliari (Italy),
2 participants from Marseille (France).
Location/ Dates: The event took place in Youth Centre Slavonski Brod (Slavonski Brod, Croatia), on the
17/1/2019.
Short Description: During the event participants were introduced to Gamification as approach and its benefit as
working method for targeting youngsters, increasing their engagement, interest and productivity, types of
gamification techniques, appliance of various gamification techniques to History and citizen education, challenges
and opportunities of gamification in teaching.

Event 3-Human Library event
Participation: The event involved 49 citizens, including 37 participants from the city of Slavonski Brod (Croatia),
1 participant from the city of Povlja(Croatia),
1 participant from the city of Kujnik (Croatia),
2 participants from the city of Oriovac (Croatia),
1 participant from the city of Stari Perkovci (Croatia),
1 participant from the city of Donji Andrijevci (Croatia),
2 participants from the city of Bukovlje (Croatia),
3 participants from the city of Tomica(Croatia),
1 participant from the city of Gornja Vrba (Croatia).

Location/ Dates: The event took place in the City Library Slavonski Brod (Slavonski Brod, Croatia), on the
20/9/2019.
Short description: During the event, young people (mostly students) met direct and indirect witnesses of WWII.
According to the Human Library methodology, participants were divided into small groups; each of them chose a
Living Book from the “catalogue” proposed in order to listen to his or her life experience.

Event 4-My right to Education and Participation
Participation: The event involved 35 citizens, including 26 participants from the city of Slavonski Brod (Croatia),
3 participants from the city of Novska (Croatia),
1 participant from the city of Povlja (Croatia),
1 participant from the city of Kujnik (Croatia),
2 participants from the city of Oriovac (Croatia),
1 participant from the city of Gornja Vrba (Croatia),
1 participant from the city of Stari Perkovci (Croatia),
Location/ Dates: The event took place in Youth Centre Slavonski Brod (Slavonski Brod, Croatia), on the
10/12/2019.
Short description: During the session of the Slavonski Brod Youth Parliament on the occasion of Human Rights
Day, two Living Books were telling their stories to students and.members of Youth Parliament Slavonski Brod.

Event 5-Urban Trekking “Aktivno razgovaraj, aktivno uči”
Participation: The event involved 13 citizens, including 10 participants from the city of Slavonski Brod (Croatia),
1 participant from the city of Povlja (Croatia),
1 participant from the city of Kujnik (Croatia),
1 participant from the city of Gornja Vrba (Croatia).
Location/ Dates: The event took place in Slavonski Brod city center (Slavonski Brod, Croatia), on the 31/1/2020.
Short description: The aim of the event was visiting the most meaningful places concerning the World War II in
Slavonski Brod city centre: Sava river with the bridge, the central square, Brod Fortress, old villa, Railroad Station
and the Factory – the only ammo factory in NDH. The itinerary took two hours. The story and the historical
meaning of each place was explained by volunteer Tomislav Kaučić.

Active Telling, Active Learning

Connectivity je trogodišnji Erasmus + (2019-1-NL01-KA204-060276) projekt, koji je započeo 1. rujna 2019. godine pripremnim sastankom u Italiji, a završit će 31. kolovoza 2022. godine. Cilj projekta je razvoj metoda održivog uključivanja nezaposlenih odraslih osoba u život društvenih zajednica, pomoću edukativnih aktivnosti održanih na otvorenim prostorima. Projekt okuplja 7 partnerskih organizacija: Olde Vechte Foundation iz Nizozemske, Praxis iz Grčke, Active Bulgarian Society iz Bugarske, Europski dom Slavonski Brod iz Hrvatske, YOBBO – Youth Beyond Borders iz Italije, Rota Jovem iz Portugala i Parcours le monde ILDF iz Francuske. Sve partnerske organizacije rade s pripadnicima ranjivih skupina i imaju za cilj podržati njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici uz pomoć različitih alata i metoda neformalnog obrazovanja. Stvaranje pristupačnog i primjerenog okruženja za osnaživanje skupina ljudi koji se nalaze u nepovoljnom položaju iz bilo kojeg razloga čest je izazov u cijeloj Europi, posebno kada su u pitanju odrasli. Cilj projekta je pružiti podršku edukatorima iz partnerskih i pridruženih suradničkih organizacija, koji će raditi s nezaposlenim odraslim osobama, omogućujući ima stjecanje novih znanja i naprednih metoda podučavanja kako bi svojim ciljanim skupinama mogli pružati kvalitetno učenje usklađeno s njihovim potrebama. Dodatno, nezaposlenim  osobama bit će ponuđena mogućnost uključivanja u rad partnerskih organizacija i na takav način će imati priliku preuzeti aktivniju ulogu u zajednici, steći znanja i kompetencije, te postati zapošljivijima i u drugim radnim kontekstima. Tijekom trajanja projekta provodit će se aktivnosti na otvorenimm prostorima; dosadašnje je iskustvo pokazalo da su one najučinkovitije jer su jednostavne, lagane I pristupačne, bez obzira na socijalne kompetencije ili obrazovnu/kulturnu pozadinu ciljane skupina. To mogu biti kratke igre, hodanje, biciklizam ili bilo koje druge aktivnosti koje mogu biti dobrom podlogom za učenja. Kako bi se osigurala što bolja podrška partnerskim organizacijama u razvoju inkluzivnog okruženja za nezaposlene osobe, kreirana je internetska platforma koja sadrži razne materijale prikupljene tijekom trajanja projekta (aktivnosti, alate, publicirane članke, videozapise, fotografije) te novosti. Bit će ažurirana tijekom cjelokupnog trajanja projekta, a uključivat će i informacije o drugim događajima povezanim s projektom, koje provode partneri na projektu ili njihove pridružene suradničke  organizacije. Platforma se sastoji od različitih kategorija i služi kao izvor informacija za sve zainteresirane za ovu temu ili za mogućnosti koje se nude u sklopu projekta. Osim toga, platforma služi i kao sredstvo komunikacije između partnerskih organizacija i drugih stručnjaka, volontera i članova ciljane skupine, jer pruža prostor za interakciju, dobijanje povratnih informacija i razmjenu I ravoj novih ideja. Platformu možete posjetiti na sljedećoj poveznici: https://connectivityproject.eu/