Predstavljen projekt „Parlament mladih – škola demokracije“ u Bjelovaru

Predstavljen projekt „Parlament mladih – škola demokracije“ u Bjelovaru

Studijski posjet "Budućnost poljoprivrede"