Održan Sajam poslova u Vinkovcima

Održan Sajam poslova u Vinkovcima

Studijski posjet "Budućnost poljoprivrede"