Međunarodni seminar “Budućnost mladih u Europi”, 8. – 13. listopada 2007., Opatija/Slavonski Brod

Međunarodni seminar “Budućnost mladih u Europi”, 8. – 13. listopada 2007., Opatija/Slavonski Brod

Awards ceremony for the winners of the international video contest "I have skills!"