Međunarodna dvodnevna konferencija

Međunarodna dvodnevna konferencija

Awards ceremony for the winners of the international video contest "I have skills!"