.

Predstavljanja koncepta LEADER pristupa

Studijski posjet "Budućnost poljoprivrede"