Konferencija s ciljem predstavljanja koncepta LEADER pristupa te pokretanja incijative za stvaranje novih lokalnih akcijskih grupa

Konferencija s ciljem predstavljanja koncepta LEADER pristupa te pokretanja incijative za stvaranje novih lokalnih akcijskih grupa

CPR: Cultivating a Positive and Resilient Mental Health Environment in the European Youth Sector