Komisija intenzivirala djelovanje radi jačanja mjera pripravnosti i odgovora u cijelom EU-u

Komisija intenzivirala djelovanje radi jačanja mjera pripravnosti i odgovora u cijelom EU-u

Kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje kojima je cilj prekinuti lanac zaraze koronavirusom i spasiti živote, Komisija je na poziv država članica EU-a uspostavila sustav na razini EU-a kojim se osigurava interoperabilnost – takozvani „pristupnik”. Nakon uspješne pilot-faze, sustav danas počinje s radom. Prvi val nacionalnih aplikacija sada je povezan putem te usluge: njemačka „Corona-Warn-App”, irska „COVID tracker”” i talijanska „immuni”. Te je aplikacije preuzelo oko 30 milijuna ljudi, što čini dvije trećine svih aplikacija koje su preuzete u EU-u.
Njemački savezni ministar zdravstva Jens Spahn izjavio je: Posvuda u Europi stopa zaraženosti je u porastu. Nacionalne aplikacije za upozoravanje sada uistinu daju rezultate. Brže prekidanje svakog lanca zaraze zahvaljujući aplikaciji pomaže u obuzdavanju pandemije. Novom uslugom pristupnika povezujemo aplikacije širom Europe. Osim toga, kontakti se mogu upozoriti i tijekom i nakon putovanja u inozemstvo. U borbi protiv koronavirusa većina država članica odlučila je pokrenuti aplikaciju za praćenje kontakata i upozoravanje. Ukupno 20 aplikacija koje se temelje na decentraliziranim sustavima može postati interoperabilno putem usluge pristupnika. Mogu se povezati na pristupnik primjenom protokola koji uključuje nekoliko testova i provjera, a za svaku se aplikaciju mora izdati ažuriranje. Druga skupina aplikacija bit će povezana sljedećeg tjedna. Nakon toga očekuje se povezivanje češke „eRouška”, danske „smitte stop”, latvijske „Apturi COVID” i španjolske „Radar Covid”, a u studenome će se na sustav povezati još aplikacija. Pregled država članica sudionica dostupan je na namjenskoj internetskoj stranicipretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj poveznici. Pristupnikom se osigurava nesmetan prekogranični rad aplikacija. Stoga će korisnici trebati instalirati samo jednu aplikaciju, a kada putuju u drugu europsku državu sudionicu i dalje će imati koristi od praćenja kontakata i primanja upozorenja, bilo u svojoj matičnoj zemlji ili u inozemstvu. Poslužitelj pristupnika minimizira količinu razmijenjenih podataka. Učinkovito će primati i prenositi nasumične identifikatore među nacionalnim aplikacijama. Pristupnik će obrađivati samo nasumične ključeve koje generiraju nacionalne aplikacije. Razmijenjene su informacije pseudonimizirane, šifrirane, svedene na najmanju moguću mjeru te se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno da se uđe u trag zarazama. Nije omogućena identifikacija pojedinačnih osoba niti praćenje položaja ili kretanja uređaja. Uspostava pristupnika temelji se na dogovoru država članica o tehničkim specifikacijama kako bi se osigurala sigurna razmjena informacija među backend poslužiteljima nacionalnih aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje na temelju decentralizirane strukture. Pristupnik su u manje od dva mjeseca razvila i uspostavila poduzeća T-Systems i SAP, a njime će upravljati iz podatkovnog centra Komisije u Luksemburgu. Kontekst Aplikacije za praćenje kontakata, ako su potpuno u skladu s pravilima EU-a i ako su dobro koordinirane, mogu imati ključnu ulogu u svim fazama upravljanja kriznim situacijama. Njima se može nadopuniti postojeće ručno praćenje kontakata i doprinijeti tome da se prekine lanac prijenosa virusa. Stoga mogu doprinijeti i spašavanju života. Od izbijanja pandemije koronavirusa, države članice uz potporu Komisije ocjenjuju digitalna rješenja za borbu s krizom, odnosno njihovu djelotvornost, sigurnost, privatnost te zaštitu podataka u okviru njihove primjene. Razvili su paket mjera EU-apretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj poveznici za aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje koji je popraćen smjernicama o zaštiti podataka. To je bio dio zajedničkog koordiniranog pristupa za potporu postupnom ukidanju mjera izolacije, kako je utvrđeno u preporuci Komisije. Kako bi se osiguralo prekogranično funkcioniranje aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje, države članice, uz potporu Komisije, dogovorile su se u svibnju o smjernicama za interoperabilnostpretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj poveznici, u lipnju o skupu tehničkih specifikacija, a Komisija je donijela provedbenu odluku kojom se pruža pravna osnova za uspostavu usluge pristupnika. Sustav je u rujnu testiran u pilot-fazi. Više informacija Koronavirus: EU-ov interoperabilni pristupnik za aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje – pitanja i odgovoripretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj poveznici Namjenska internetska stranica o EU-ovoj usluzi interoperabilnog pristupnikapretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj poveznici Videoisječakpretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj poveznici Informativni članakpretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj poveznici Infografika Dokumenti mreže e-zdravstva Smjernice za osiguravanje standarda potpune zaštite podataka u aplikacijama koje se koriste u suzbijanju pandemije Smjernice Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) o mobilnim aplikacijama za potporu praćenju kontakata za bolest COVID-19pretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj poveznici Preporuka Komisije o zajedničkom Unijinom paketu mjera za primjenu tehnologije i podataka radi suzbijanja i prevladavanja krize prouzročene bolešću COVID-19