Javna tribina “Hrvatski put pristupanja EU – pregovarački proces”, 6. studenog 2007., Požega

Javna tribina “Hrvatski put pristupanja EU – pregovarački proces”, 6. studenog 2007., Požega

Studijski posjet "Budućnost poljoprivrede"