Jačanje postojećih lokalnih akcijskih grupa, kao i onih koje su u procesu nastajanja, kroz razmjenu informacija i osnaživanje umrežavanjem

Jačanje postojećih lokalnih akcijskih grupa, kao i onih koje su u procesu nastajanja, kroz razmjenu informacija i osnaživanje umrežavanjem

CPR: Cultivating a Positive and Resilient Mental Health Environment in the European Youth Sector