Istaknuli uspješne projekte u 22. i najavili nove

danas su učenici Ekonosko-birotehničke škole postavili panoe u školskom prostoru sa svrhom pohvale projekata u kojima su sudjelovali u 22., te najavili koji su to novi projekti i aktivnosti u kojima će sudjelovali ove godine.
Patrik Aračić posebnu je pažnju posvetio Erasmus+ razmjeni mladih 3D Future of EU, na kojoj je bio uspješan i zadovoljan sudionik. Sugerirao je svojim vršnjacima da se trude priuštiti se iskustvo međunaordnog susreta jer ono omogućuje stecanje raznih vještina i kompetencija.

Istaknuli uspješne projekte u 22. i najavili nove

CPR: Cultivating a Positive and Resilient Mental Health Environment in the European Youth Sector