3D Future of EU

3D future of EU (Erasmus + razmjena mladih KA1, 2022-1-HR01-KA152-YOU-000071353) promiče aktivno sudjelovanje mladih na lokalnoj i regionalnoj razini. Razmjena će se održaati 12. rujna – 202022 ROGOZNICA
Cilj je projekta osnažiti europsko građanstvo i potaknuti građane na uključivanje u demokratski život Europe, posebno motivirajući ih da sudjeluju na EPE izborima 2024.
Specifični ciljevi: – Potaknuti građane EU-a da se njihov glas čuje 8i ačuna – Izgraditi kapacitete mladih za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu Europe i suprotstaviti se izazovima euroskepticizma – Dati glas građanima uključivanjem u raspravu o budućnosti inicijative za budućnost Europe, o onome što smatraju hitnim pitanjima relevantnim za razvoj Europe – Izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za poticanje europskog građanstva, kroz uspostavu fleksibilne međunarodne mreže aktivnih građana i stalnog dijaloga s institucijama EU-a.

Zoom sasanak organiziran je za sve sudionike iz Španjolske, Gršiek Francuske, Češke, Bugarske, Poljske I Hrvatske 1. rujna u 16:00 sati kako bi dobili dodatne informacije I potporu za o mogućnostima putovanja za do ROgoznice.provide additional information and
Link for the Zoom:
Topic: 3D Future EU
Time: Sep 1, 2022 04:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/88097602002

3D Future of EU

CPR: Cultivating a Positive and Resilient Mental Health Environment in the European Youth Sector